CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life Cycle Assessment of flooring materials. A case study and methodological considerations

Åsa Jönsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2007-07-02.
CPL Pubid: 43550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1995:3