CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of emerging hybrid systems for heat and power generation using biomass and natural gas, subject to technical and economic uncertainties

Nabil Kassem (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Rapport]

Published in Program Energisystem, Arbetsnotat Nr 21, november 2001, ISSN 1404-7098Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 43542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur