CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reglerteknikens möjligheter i framtidens intelligenta hus - Integrerad intelligent behovsstyrning

The possibilities of control technology in the intelligent houses of the future - Integrated intelligent control-on-demand.

Bertil Thomas (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Rapport]

Nyckelord: control, intelligent building, control-on-demandDenna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 43533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)
Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur