CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of MATLAB GUIs when teaching optimization

Tord Karlsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Nordic MATLAB conference program & proceedings, 2001 (1404-7098). (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2007-07-02.
CPL Pubid: 43510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur