CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Alternative forms of learning and contemporary trends in hospitality and tourism training

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling) ; A. Mohsin (Centrum för pedagogisk utveckling)
CAUTHE 2000 conference,Mt Bulla,Victoria,Australia February 2000 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2007-07-02.
CPL Pubid: 43486

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur