CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assesing for understanding in Engineering education-a Swedish case study

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
Congress Proceedings, 2nd Global Congress on Engineering Education, Wismar Germany 2-7 July 2000 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02.
CPL Pubid: 43485

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur