CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovative ways of involving tertiary teachers in quality assurance, a Swedish case study

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
Innovations in Higher Education 2000 conference, Helsinki Finland 30 August-2 September 20002 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02.
CPL Pubid: 43484

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur