CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning about learning

Praparing prospective students for course in technical education

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling) ; Magnus Hultén (Centrum för pedagogisk utveckling) ; Said Irandoust (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; F. Bach (Centrum för pedagogisk utveckling)
Conference Proceedings,4ht Baltic Regional Seminar on Engineering Education Lyngby,Denmark 1-3 September 2000 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2011-02-10.
CPL Pubid: 43483

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur