CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of FIB-thinned TEM cross-sections of oxide scales formed on type 310 steel at 600 C° in water vapour-containing oxygen atmospheres

Jun Eu Tang (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Fang Liu (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Henrik Asteman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi ; Institutionen för kemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Materials at High temperature Vol. 24 (2007), 1, p. 27 - 55.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fe-Cr-Ni alloy, high temperature oxidation, water vapour effect, microstructure, FIB, TEM, EDSDenna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 43482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur