CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The quality of teaching is not strained

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
The HSV Quality conference, Norrköping Swden 27-28 September 2001 (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02. Senast ändrad 2008-02-22.
CPL Pubid: 43478

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur