CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pedagogy and power

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
EARLI 9th European conference, Fribourg Switzerland,28 August-1 September 2001 (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02.
CPL Pubid: 43477

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur