CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating maths and chemistry/chemical engineering.How do we measure its success?

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
The C.SELT conference, Bohuslän Sweden 13-15 August 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02.
CPL Pubid: 43476

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur