CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing assessment practice in a technical university:A Swedish case study

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
The Joint EARLI-Northumbria assessment conference, Northumbria 28-30 August 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-07-02.
CPL Pubid: 43474

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur