CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualization and Measurement of Flow over a Cylindrical Surface with a Bump

Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Peter B. V. Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; B. Anders Pettersson-Reif (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern)
AIAA Journal Vol. 45 (2007), 7, p. 1763-1770.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-30.
CPL Pubid: 43463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur