CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The future of intelligent manufacturing systems and human factors

Peter Vink ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Proceedings of the IEA 2006 Congress (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 43459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur