CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biofuelled CHP – Economic synergy effects resulting from cooperation between industry and an energy utility company

Åsa Marbe (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
2001.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-06-29.
CPL Pubid: 43458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur