CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The defining qualities of good assessment

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Research and Development in Higher Education,Annual International HERDSA conference,Perth Australia 7-10 July 2002 Vol. 25 (2002),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-29.
CPL Pubid: 43450

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur