CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying,implementing and assessing the generic capabilities of the good engineer

The renaissance engineer of tomorrow

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
The renaissance engineer of tomorrow:proceedings of the 30th annual SEFI conference,Florence Italy 8-11 September 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-29.
CPL Pubid: 43445

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur