CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The social construction of higher education

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Higher Education Agency's National Conference,Malmö Sweden 26-28 March 2003 (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-29.
CPL Pubid: 43444

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur