CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transformative and transferable learning in Engineering Education

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
The Global Engineer,31st annual SEFI conference Porto Portugal,7-10 September 2003 (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-29.
CPL Pubid: 43440

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur