CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Potential for generating a Surplus of Biomass Fuel in the Pulp and Paper Industry

Ulrika Wising (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-06-29. Senast ändrad 2007-06-29.
CPL Pubid: 43439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur