CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engendering good learning in group-work

Optimising learning environments in higher education

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Fariba Ferdos (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
EARLI Higher Education SIG conference,Tallin Estonia 18-21 June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-29. Senast ändrad 2007-12-10.
CPL Pubid: 43438

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur