CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The constructive alignment of aims,methods and assessment in engineering education

EARLI Assessment SIG conference

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Tom Adawi (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
EARLI Assessment SIG conference Bergen,Norway 23-25 June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-29. Senast ändrad 2012-10-20.
CPL Pubid: 43435

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur