CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient use of biomass in black liquor gasification plants

Håkan Eriksson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Published in Pulp and Paper Canada 103:12 (2002) pp 67-73 (1404-7098). (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-29. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 43432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur