CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Transient Temperature vs. Equivalence Ratio Emission Maps to Engine Simulations

Miriam Bergman (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik)
SAE World Congress, Detroit, USA SAE paper 2007-01-1086, (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-29. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 43390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur