CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FoU-Verksamhet Internationellt

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 13. Nordiske kjolemode och 4. Nordiske varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5 - 3/6 1989 (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-28. Senast ändrad 2007-08-03.
CPL Pubid: 43333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur