CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternativa medier och processer

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 13. Nordiska Kolemode och 4. Nordiske Varmepumpedager i Loen, Norge, 30/5-3/6 1989 (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 43331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur