CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical properties of CNT/melamine-formaldehyde composites

Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; E.F. Prokhorov ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Processing Society Europe/Africa Regional Meeting, PPS07 EA, 28-30 August, Göteborg, Sweden, 2007 (Proceedings on CD) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-26. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 43227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur