CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New actors in new product development: investigating communication and collaboration in interdisciplinary product development teams

Sara Persson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Klara Rohlin ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Proceedings from the 14th International Product Development Management Conference, Porto, Portugal Vol. 2(3) (2007), p. 609-621.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: product development, communication, cross-disciplinary teamsDenna post skapades 2007-06-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 43194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur