CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A computer program for fast non-LTE analysis of interstellar line spectra

F.F.S. van der Tak ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; F.L. Schöier ; D.J. Jansen ; Ewine F. van Dishoeck
Astronomy & Astrophysics Vol. 468 (2007), p. 627-635.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 43181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur