CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Internal, Semi-internal and External Ties of an Incubator Located New Technology-based Firm

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
DRUID Summer Conference 2007 on Appropriability, Proximity, Routines and Innovation. June 18-20, 2007. Copenhagen, Denmark. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]Denna post skapades 2007-06-21. Senast ändrad 2017-11-16.
CPL Pubid: 43169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur