CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Does confined water exhibit a fragile-to-strong transition?

Johan Hedström (Institutionen för teknisk fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Sigeharu Kittaka
European Physical Journal special topics (1951-6355). Vol. 141 (2007), 1, p. 53-56.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 43163

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik
Vätskefysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Relaxation dynamics of perturbed water and other H-bonded liquids