CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Make towns instead of traffic planning and housing development -the Gothenburg example

Karin Berg (Institutionen för arkitektur)
Paper to the 45th International Making Cities Livable Conferences IMCL, 2007, Portland, Oregon, USA (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-20. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 43133

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur