CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

General overview of the problems, needs and solutions in the Swedish urban building envelopes

Solveig Schulz (Institutionen för arkitektur) ; Sonja Vidén ; Satish Chandra
Improving the quality of existing urban building envelopes. Needs. COST 16. (Ingår i Research in architectural engineering series)/Melgaard, Ebbe, Hadjimichael, George, Almeida, Manuela, Verhoef, Leo G W p. 131-139. (2007)
[Kapitel]

ISSN 1873-6033Denna post skapades 2007-06-20. Senast ändrad 2007-10-03.
CPL Pubid: 43083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för kulturvård (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur