CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Multi-technique approach to design of a crystal glass process

Vasco Junior (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-974-7.- 52 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-06-19. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 42974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-08-30
Tid: 10:00
Lokal: KB-salen
Opponent: Wlodek Blasiak

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2655