CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CDIO Applied in the Context of Materials Science

Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Peter Goodhew
Proceedings of the 3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Materials science, CDIO, learning, master’s programDenna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 42972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur