CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

To Rescue Eggs - A Design-Build-Test Experience for Children

Per-Anders Träff (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Göran Gustafsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the 3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Design-Build-Test, Children, Experiment, Hands-on, ContestDenna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 42971

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur