CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences from Using Integrated Program Descriptions to Support Program Development

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Marie Arehag (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
Proceedings of 3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Curriculum development, CDIO syllabus, Bologna processDenna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 42969

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)
Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur