CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach

Edward Crawley ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Sören Östlund ; Doris Brodeur
New York : Springer Verlag, 2007. ISBN: 978-0-387-38287-6.- 286 s.
[Bok]


Denna post skapades 2007-06-18.
CPL Pubid: 42968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur