CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for the supervision of PhD students

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Tom Adawi (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Shifting paradigms in Engineering Education / publ. by Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Chapter 28 p. 289-298. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 42956

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur