CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing group-work projects in higher education:some pedagogical and ethical considerations

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Fariba Ferdos (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
Shifting paradigms in Engineering Education; ed. Michael Christie; Publ. Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Göteborg (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 42947

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur