CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling quality

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling) ; H. Grunefeld ; G. Thibaut
The European Journal of Engineering Education (0304-3797). Vol. 26 (2001), 4, p. 441-450.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2010-10-12.
CPL Pubid: 42886

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur