CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of viscoelastic relaxation spectra from quasi-static test data

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Svenska Mekanikdagar, 13-15 juni, Luleå, 2007 (1402-1528). p. 28 (1 page abstract). (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 42882

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur