CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The European Journal of Engineering Education,2002, vol,27,no 1,13-20

Evaluating the use of ICT in engineering education

Andre Jaun (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Lars-Erik Jonsson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
The European Journal of Engineering Education 2002,vol,27,no 1,13-20 (2002)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2007-06-29.
CPL Pubid: 42879

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur