CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tour guides as critically reflective pratitioners

P. Mason (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Tourism Recreation Research Vol. 28 (2003), 1,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2010-10-19.
CPL Pubid: 42878

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur