CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supervising PhD students. A comparative study

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
Shifting paradigms in Engineering Education, Chapter 29 p. 299-319. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 42868

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur