CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The quality of assessment

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; L. Nordlund (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Shifting Perspectives in Engineering Education/ publ. Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Göteborg Vol. Chapter 26 (2006), p. 273-278.
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 42864

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur