CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Involving teachers and learners in quality assurance in higher education

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; T. Stehlik
Shifting paradigms in Engineering Education / publ. by Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Chapter 24 p. 257-262. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 42862

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur