CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The need for a pedagogy of online learning in engineering education

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
Shifting Perspectives in Engineering Education, Chapter 12 p. 123-130. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 42860

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur