CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shifting paradigms in Engineering Education

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
(2006)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-06-18. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 42859

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Internationell pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur